Türkiye ve Kazakistan Arasında Elektronik Gümrük Bilgi Alışverişi Anlaşması İmzalandı: Kontrol Sürelerinde Azalma ve Etkinlik Artışı Hedefleniyor

yazar:

kategori:

Türkiye ve Kazakistan arasında taşınan mal ve araçlara ilişkin elektronik bilgi alışverişi yoluyla gümrük kontrol süresini azaltmak ve etkinliğini arttırmak amacıyla imzalanan bu anlaşma hükümleri gereği tarafların gümrük idareleri, ön bilgi alışverişinden sorumlu ve doğrudan temasları yürütmekle yükümlü yetkili kişilerin listesini belirleyecek. Bununla birlikte bilgi alışverişinin teknik şartnamesi hazırlanacak ve pilot projenin uygulanmasının ardından tarafların gümrük idareleri arasında düzenli bilgi alışverişi başlatılacaktır.