Kazakistan Ekonomisi Yeni Dış Koşullara Hızlı Uyum Sağlayarak Sürdürülebilir Büyüme Rotasına Girdi

yazar:

kategori:

Kazakistan ekonomisinin yeni dış koşullara başarılı bir şekilde uyum sağladığı ve bu yıl sürdürülebilir bir büyüme rotasına girdiği kaydedildi. Ocak-Kasım sonuçlarına göre bu oran yüzde 4,9 iken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 2,7 seviyesindeydi. Toplamda kişi başına düşen GSYİH 11,5 bin dolardan 13,3 bin dolara çıktı.

Yıllık enflasyon, Aralık 2022’deki yüzde 20,3 seviyesinden Kasım ayında yüzde 10,3’e yavaşladı. Bu, 90 operasyonel ve orta vadeli adımı içeren uygun bir dizi önlemin uygulanması sayesinde sağlandı.

6 aylık sonuçlara göre 13,3 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekildi; bu çok yüksek bir rakam ve orta vadede ekonomik büyümeye desteği garanti ediyor. Yıl sonuna kadar ise yaklaşık 27 milyar dolar seviyesine ulaşması planlanıyor.

Ekonominin tüm sektörlerinde 967,7 milyar tenge değerinde 210 yeni yatırım projesi hayata geçirilerek 19,5 bin kişiye istihdam yaratıldı. Yıl sonuna kadar toplamda 1,6 trilyon tenge değerinde 291 projenin devreye alınması bekleniyor.

Makine mühendisliğinde üretim yüzde 26,8 gibi rekor bir hızla artıyor. Aynı zamanda, otomotiv endüstrisinde ve elektrikli ekipman üretiminde rakamlar daha da yüksek; sırasıyla yaklaşık yüzde 41 ve yüzde 32.
Bu yıl Kazakistan 65 milyar dolarlık mal ihraç etti. Aynı zamanda işlenmiş mal ihracatı da 21 milyar dolara ulaştı.

IMD küresel rekabetçilik sıralamasında Kazakistan geçen yıla göre 6 puan yükselerek 64 ülke arasında 37. sıraya yerleşti. Derecelendirmenin hazırlanması sürecinde ekonomik aktivite, kamu verimliliği, iş verimliliği ve altyapı gibi alanlarda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

İş ortamını ve iş koşullarını iyileştirmek için yeni girişimler hayata geçirildi. Böylece, yatırım anlaşmalarına yönelik ek mekanizmalar getirilerek, büyük yatırımcılarla bireysel şartlarda anlaşma yapılmasına olanak sağlanmıştır. Yatırım Yükümlülükleri Anlaşması imzalandığında vergi mevzuatının istikrarı 10 yıl süreyle garanti edilmektedir.