Intro Fair Exhibition & Conference

Kazakistan, Doğu Avrupa ile Orta Asya’yı birbirine bağlayan tamamen karayla çevrili bir Avrasya ülkesidir. 18 milyonluk nüfusu ile dünya nüfus sıralamasında 62. sırada yer almaktadır.

Geniş yüzölçümü nedeniyle vadiler, deltalar, ormanlık alanlar, dağlar, bozkırlar ve çöller gibi çeşitli arazi tiplerine sahiptir.

Karasal iklimi nedeniyle yazları aşırı kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve karlı geçer, öyle ki başkent Nur-Sultan dünyanın ikinci soğuk başkentidir.

Bu iklim koşulları sera yatırımları için ideal bir zemin oluşturmaktadır. Kazakistan’ın başlıca doğal kaynakları mineraller ve fosil yakıtlardır ve dünya enerji rezervlerinin önemli bir bölümünü elinde bulundurmaktadır.

Dünya Bankası’nın “Doing Business” sıralamasına göre Kazakistan, 190 ülke arasında yatırım yapılabilecek en iyi 25. ülke. ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşu The Heritage Foundation’ın ülke ekonomisine ilişkin yayınladığı yazıda, salgın sonrası Kazakistan’ın büyük fırsatlar ülkesi olacağı belirlendi.

Bu tahminlerin birkaç geçerli nedeni var; Birincisi, ülkenin istikrarlı bir ekonomisi ve yeterli finansal rezervleri var. İkincisi, Kazakistan’ın coğrafi konumu belirli avantajlar sağlamaktadır. Üçüncüsü, Kazakistan hükümeti “Ekonomik Büyümeyi Yeniden Kurma Planı” ve “2025 Kalkınma Stratejisi” gibi projelerle yatırımcılar için uygun ortamlar hazırlıyor.

Kazakistan, 200 milyonluk nüfusuyla Avrasya Ekonomik Birliği’nin gümrüksüz piyasasının bir üyesidir. Ülkenin güvenliğinin kanıtı olarak hizmet veren Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Çin, Fransa, Rusya, Belçika, İngiltere ve Japonya’dan ortaklar da dahil olmak üzere yaklaşık 2.500 yatırımcı var.

Bu iklim koşulları sera yatırımları için ideal bir zemin oluşturmaktadır. Kazakistan’ın başlıca doğal kaynakları mineraller ve fosil yakıtlardır ve dünya enerji rezervlerinin önemli bir bölümünü elinde bulundurmaktadır.

Dünya Bankası’nın “Doing Business” sıralamasına göre Kazakistan, 190 ülke arasında yatırım yapılabilecek en iyi 25. ülke. ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşu The Heritage Foundation’ın ülke ekonomisine ilişkin yayınladığı yazıda, salgın sonrası Kazakistan’ın büyük fırsatlar ülkesi olacağı belirlendi.

Bu tahminlerin birkaç geçerli nedeni var; Birincisi, ülkenin istikrarlı bir ekonomisi ve yeterli finansal rezervleri var. İkincisi, Kazakistan’ın coğrafi konumu belirli avantajlar sağlamaktadır. Üçüncüsü, Kazakistan hükümeti “Ekonomik Büyümeyi Yeniden Kurma Planı” ve “2025 Kalkınma Stratejisi” gibi projelerle yatırımcılar için uygun ortamlar hazırlıyor.

Kazakistan, 200 milyonluk nüfusuyla Avrasya Ekonomik Birliği’nin gümrüksüz piyasasının bir üyesidir. Ülkenin güvenliğinin kanıtı olarak hizmet veren Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Çin, Fransa, Rusya, Belçika, İngiltere ve Japonya’dan ortaklar da dahil olmak üzere yaklaşık 2.500 yatırımcı var.

Piyasaya Bakış

Almatı, Türkistan ve Çimkent, ülke nüfusunun yüzde 37’sini oluşturan Kazakistan’da en fazla seraya sahiptir. Ülke kendi sera bileşenlerini üretmediği için tamamına yakını ithal edilmektedir.

Kazakistan’ın tarım sektörünün miktarı, Sovyet sonrası dönemdeki önemli sosyo-ekonomik değişimler ve çöküşlerin bir sonucu olarak etkilenmiş ve azalmıştır. Ancak 2000’li yılların başından bu yana cumhuriyetteki sera alanları katlanarak arttı.

2010 yılında brüt sebze üretimi ikiye katlandı. Halihazırda Kazakistan’a ithal edilen örtü altı sebze miktarı ihraç edilen sebze miktarını aşıyor. Özbekistan ve Çin’den 113,8 bin ton sebze ithal edilirken, Rusya’ya sadece 27,1 bin ton sebze ihraç ediliyor.

Kazakistan, ithal sebzeleri telafi etmek için önümüzdeki 15 yıl içinde 305 hektarlık endüstriyel seralara ihtiyaç duyacak. Milli Holding, 2019 yılı itibari ile toplam harcaması 110 milyon euro olan 41 adet endüstriyel seraya onay verdi. İlerleyen yıllarda büyük ölçekli girişimler hayata geçirilecek.

Kazakistan'da İş Yapmak;
Kazakh Invest

Ulusal Şirket KAZAKH INVEST JSC, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 1 Mart 2017 tarihli ve 100 sayılı “Ulusal İhracat ve Yatırım Ajansı KAZNEX INVEST’in yeniden adlandırılmasına ilişkin Kararı” uyarınca kurulmuştur.

Anonim Şirket, ekonominin öncelikli sektörlerine yabancı yatırımı çekerek ve yatırım projelerine kapsamlı destek vererek Kazakistan Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.

Ana Organizatör; ATK

ATK 2008 yılında kurulmuştur; Birlik, ısı taşıyıcıları için limit tahsisi ve tarifelerin düşürülmesi konularının çözümünde mevcut seraları teşvik etmenin yanı sıra, yerel bütçeden teknik düzenlemelerin geliştirilmesi programına korunan toprağın sebzeleri için teknik düzenlemelerin dahil edilmesi üzerinde çalışır.

Dernek, sera işletmelerinin yöneticileri ve ziraat uzmanları için eğitim kursları düzenler, onlara tavsiyelerde bulunur ve her aşamada onlara eşlik eder, yıllık uluslararası bir sergi düzenler, yakın ve uzak ülkelerdeki sera komplekslerinin çalışma deneyimlerini inceler.

GreenHouses Kazakhstan 2022'ye genel bir bakış

09:00-10:00

Kayıt

10:00 - 10:30

Resmi açılış töreni

10:30 - 11:00

Stantları geziş

11:00 - 11.10

Açılış konuşması

13:10-13:20

Ödül Töreni

Katılımcılar

Seracılıkta her zaman seracılık sektörünün önemli üreticilerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu arada rekabetlerini ölçen katılımcılar, stratejik ortaklıklar kurabilir ve müşteri profillerini genişletebilir.

Seralar, sera endüstrisi üzerine uzmanlaşmış bir etkinliktir. 2022’de yenilikçi enerji tasarrufu teknolojileri, modern sera ekipmanları ve ekolojik açıdan saf ürünler gibi seracılıkla ilgili çeşitli sektörlerden katılımcılar olacaktır.

Katılımcı Programı

Avrasya’daki tek sera fuarını düzenlediğimiz GreenHouses Kazakhstan’ın on ikincisini nasıl geçti? Sabah dokuzda başlayan kayıt sürecini resmi açılış töreni takip etti ve akabinde birbirinden değerli katılımcılarımızı gezmeye başladık.

Öğlene doğru açılış konuşmalarını yaptıktan sonra tam öğle vaktinde katılımcılarımızla birlikte Ödül Töreni’ni gerçekleştirdik.